Copyright 2018 - Matematyka w liceum
  • Ocenianie kształtujące !

  • Ocenianie kształtujące !

  • Ocenianie kształtujące !

  • Ocenianie kształtujące !

Zasadniczą częścią każdej ze Szkół są 24 wykłady trwające po 45 minut i dwa dłuższe. Każda Szkoła ma temat przewodni, z którym związane są poszczególne odczyty. Wśród wykładowców, których jest zazwyczaj 26, są najlepsi popularyzatorzy matematyki w Polsce oraz zaproszeni goście — wybitni specjaliści z dziedzin pozamatematycznych.

Tradycyjnie w czasie każdej ze Szkół ma miejsce także konkurs na Wzorowego Słuchacza oraz głosowanie na najlepszy wykład. Zwycięzca tego ostatniego zostaje na początku kolejnej Szkoły odznaczony Medalem Filca oraz wygłasza wykład inaugurujący.

W trakcie Szkół kwitnie także życie kuluarowe, stałymi punktami programu są w lecie ognisko, a zimą bal. W Szkołach uczestniczy średnio 60 osób.


 Dlaczego polecam właśnie tę stronę?

Na stronie znalazłem dużo interesujących materiałów z perspektywy dydaktyki, czasu oraz zachodzących zmian. Bardzo polecam ciekawe opinie matematyków i dydaktyków o nauczaniu matematyki, które opracował prof. Stefan Turnau. I choć pulikacja liczy sobie sporo latek, to moim zdaniem jest ciągle aktualna a poruszane w niej problemy otwarte ..., kliknij na poniższy link i przeczytaj uważnie prezentowane tam opinie.

 

Link do publikacji w formacie pdf