Copyright 2020 - Matematyka w liceum
  • "O tak! Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać" - Stephen Covey

  • "Praktyka czyni mistrza. Będziesz w czymś bardzo dobry, jeśli będziesz robił to wystarczająco długo" - Julian Gough

  • "Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu" - Napoleon Bonaparte

  • "Fart to coś, co przytrafia się, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją" - Seneka

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

mat bez gran19Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Matematyki, Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska. W roku szkolnym 2018/2019 będzie organizowana XXX edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.
Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty siódmy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Matematyka Bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych,
„Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Warunki uczestnictwa: Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Czytaj więcej na stronie Konkursu>>