Copyright 2020 - Matematyka w liceum
  • "O tak! Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać" - Stephen Covey

  • "Praktyka czyni mistrza. Będziesz w czymś bardzo dobry, jeśli będziesz robił to wystarczająco długo" - Julian Gough

  • "Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu" - Napoleon Bonaparte

  • "Fart to coś, co przytrafia się, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją" - Seneka

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

news

Temat warsztatów:

Jak na lekcjach matematyki rozwijać u uczniów umiejętność uczenia się?

Proponowana forma doskonalenia będzie realizowana na dwóch spotkaniach stacjonarnych oraz pracy na platformie Moodle.

Praca na platformie zakończy się przygotowaniem scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu u uczniów umiejętności uczenia się jako jednej z ośmiu kompetencji kluczowych. Kolejny etap, to obserwacja lekcji koleżeńskich prowadzonych według opracowanych scenariuszy. Na drugim spotkaniu podsumujemy i ocenimy skuteczność naszych działań (wnioski, rekomendacje).

 Adresat: nauczyciele matematyki z powiatu tomaszowskiego (szkoły podstawowe).

Termin: pierwsze spotkanie 06.02.2019 rok, godz. 15:00.

Miejsce: SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

Cel ogólny:

Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności uczenia się.

Cele szczegółowe:

  1. Wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój.
  2. Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
  3. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli i uczniów.

Zapisy na warsztaty trwają do 05 lutego 2019 r poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub pocztę elektroniczną. Link do formularza prześlę mailem.