Copyright 2020 - Matematyka w liceum
 • "O tak! Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać" - Stephen Covey

 • "Praktyka czyni mistrza. Będziesz w czymś bardzo dobry, jeśli będziesz robił to wystarczająco długo" - Julian Gough

 • "Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu" - Napoleon Bonaparte

 • "Fart to coś, co przytrafia się, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją" - Seneka

MEN odpowiada na raport NIK-u

Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego. Nowa podstawa programowa, będąca efektem reformy edukacji podkreśla rozwijanie kompetencji innowacyjnych uczniów, m.in. przez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, jak np. metoda projektu, a także wykorzystywanie w szkole nowych technologii.

Czytaj więcej na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/matematyka-na-maturze

Nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia. Świadczą o tym osiągane przez uczniów niskie wyniki: w latach 2015 – 2017 średnio co szósty nie zdał matury z tego przedmiotu - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

 • 42 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, objętych kontrolą NIK, miała na świadectwach ocenę dopuszczającą z matematyki.
 • Przyczyna tkwi w wadliwym procesie nauczania - ocenia Najwyższa Izba Kontroli.
 • NIK we wnioskach skierowanych do MEN wnosi m.in. o rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego.
 • Problemem w nauce matematyki ma być również m.in. brak podziału na grupy pod względem poziomu zaawansowania, co wywołuje rozleniwienie niektórych uczniów i frustrację innych.
 • Problemem są też m.in. brak odpowiedniego wyposażenia w szkołach oraz źle ułożony plan lekcji.

Czytaj więcej (https://wiadomosci.onet.pl/kraj/raport-nik-nauczanie-matematyki-w-szkolach/2wfq498

 

news

Temat warsztatów:

Jak na lekcjach matematyki rozwijać u uczniów umiejętność uczenia się?

Proponowana forma doskonalenia będzie realizowana na dwóch spotkaniach stacjonarnych oraz pracy na platformie Moodle.

Praca na platformie zakończy się przygotowaniem scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu u uczniów umiejętności uczenia się jako jednej z ośmiu kompetencji kluczowych. Kolejny etap, to obserwacja lekcji koleżeńskich prowadzonych według opracowanych scenariuszy. Na drugim spotkaniu podsumujemy i ocenimy skuteczność naszych działań (wnioski, rekomendacje).

 Adresat: nauczyciele matematyki z powiatu tomaszowskiego (szkoły podstawowe).

Termin: pierwsze spotkanie 06.02.2019 rok, godz. 15:00.

Miejsce: SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

Cel ogólny:

Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności uczenia się.

Cele szczegółowe:

 1. Wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój.
 2. Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli i uczniów.

Zapisy na warsztaty trwają do 05 lutego 2019 r poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub pocztę elektroniczną. Link do formularza prześlę mailem.

 

pkm 18Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Matematyki, Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas VI szkoły podstawowej. Konkurs  zostanie przeprowadzony w trzech etapach (szkolny, międzyszkolny i finał). W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego.

Czytaj więcej o konkursie >>