Copyright 2020 - Matematyka w liceum
  • "O tak! Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać" - Stephen Covey

  • "Praktyka czyni mistrza. Będziesz w czymś bardzo dobry, jeśli będziesz robił to wystarczająco długo" - Julian Gough

  • "Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu" - Napoleon Bonaparte

  • "Fart to coś, co przytrafia się, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją" - Seneka

news
Szanowni Państwo, w bieżącym roku szkolnym Lubelski Kurator Oświaty organizuje we współpracy z LSCDN 24 konkursy przedmiotowe (12 dla uczniów szkół podstawowych i 12 dla uczniów gimnazjów). Szczegóły organizacyjne zostały opisane w Regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 2018/2019.
 

Jeden z najbardziej szanowanych matematyków świata przedstawił na wykładzie, jak doszedł do rozwiązania prawie 160-letniej Hipotezy Riemanna. Jeśli jego rozwiązanie uznane zostanie za poprawne, to Sir Michael Atiyah otrzyma milion dolarów.

Sir Michael Atiyah otrzymał do tej pory dwie spośród najważniejszych nagród w świecie matematyki: Medal Fieldsa i Nagrodę Abela. Rozwiązanie hipotezy Riemanna przedstawił podczas Heidelberg Laureate Forum w Niemczech.

By rozwiązać hipotezę, trzeba było odnaleźć sposób na przewidzenie występowania każdej liczby pierwszej. Sposób Atiyaha musi zostać teraz sprawdzony przez innych matematyków, a następnie opublikowany – dopiero wtedy matematyk będzie mógł zgłosić się po nagrodę od Instytutu Matematycznego Claya w Cambridge (ang. Clay Mathematics Institute of Cambridge).

Hipoteza Riemanna to jeden z siedmiu nierozwiązanych "problemów milenijnych" Instytutu. Rozwiązanie każdego z nich wiąże się z nagrodą miliona dolarów.

Czytaj więcej na stronie Business Insider Polska >>

 

ofert lscdn 18

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na rok szkolny 2018/2019

Czytaj więcej na stronie LSCDN

finskie dz"Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?"

to historia amerykańskiego nauczyciela, który – kompletnie wypalony – wyjechał do Finlandii, gdzie na nowo odnalazł sens swojej pracy, a dziś pomaga przenieść fenomen fińskiego cudu edukacyjnego w inne zakątki świata.
Możemy przygotować uczniów do egzaminów albo do życia. Wybieramy to drugie — mówią pedagodzy fińscy. Teraz również polscy rodzice i nauczyciele mogą poprowadzić dzieci ku największemu z sukcesów — ku szczęściu. Jak to osiągnąć? Timothy D. Walker mówi w swojej książce o zaufaniu, dzieleniu odpowiedzialności, budowaniu wspólnoty, uspokojeniu przestrzeni i wielu innych elementach, które na co dzień są pomijane lub traktowane marginalnie, mimo że znaczenie jest absolutnie kluczowe.

Bardzo polecam tę książkę nauczycielom, rodzicom i dyrektorom szkół - zobacz opis w empiku.


Polecam również materiał pokonferencyjny z konferencji naukowej zorganizowanej przez ODMiDN w Legnicy poświęconej  fińskiemu systemowi edukacyjnemu -"FIŃSKA SZKOŁA - gdzie tkwi tajemnica sukcesu w europejskich testach wiedzy i umiejętności?".

Prowadzącym konferencję był dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Żurek - pracownik naukowo - dydaktyczny Katedry Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uczestnik i główny wykonawca grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nauczyciel akademicki, redaktor i tłumacz podręczników Wydawnictwa Elsevier Polska. W latach 1996 – 2013 odbył wiele staży w uczelniach wyższych w Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii, Słowenii, jako visiting professor prowadził wykłady w University of Illinois at Urbana-Champaign oraz w Community College of Baltimore County (USA). Jest jedynym w Polsce trenerem metody MAT (Mentales Aktivierungstraining). Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z uwarunkowaniami sprawności uczenia się dzieci i młodzieży oraz  możliwościami opóźniania efektów starzenia w odniesieniu do sprawności intelektualnej. Zagadnieniom tym poświęcona jest książka Tuning mózgu, której jest współredaktorem. - pobierz materiał ze strony ODMiDN w Legnicy.

Myślę, że powyższe pubikacje pozwolą nam dokładniej przeanalizować nasze działania metodyczne w kontekscie obowiązującego prawa oświatowego   (ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)

§12 tego rozporządzenia brzmi następująco :  "Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć."