Copyright 2020 - Matematyka w liceum
  • "O tak! Motywacja jest tym, co pozwala ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala ci wytrwać" - Stephen Covey

  • "Praktyka czyni mistrza. Będziesz w czymś bardzo dobry, jeśli będziesz robił to wystarczająco długo" - Julian Gough

  • "Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu" - Napoleon Bonaparte

  • "Fart to coś, co przytrafia się, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją" - Seneka

 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Maturą” z matematyki.

Termin przeprowadzenia próbnej matury:

    - klasy trzecie: 10.03 (wtorek) 2020 r. o godzinie 9.00,

    - klasy pierwsze i drugie: 26.05 (wtorek) 2020 r. o godzinie 9.00.

Czytaj więcej na stronie LSCDN >>

 

Właściwa informacja zwrotna pokazuje inspiruje i pokazuje uczniowi możliwości. Uczeń obdarowany informacją zwrotną otrzymuje rzetelną informację, gdzie jest w swoim procesie uczenia się oraz wskazówki, co może zrobić dalej. Specjalnie użyłam słowa „obdarowany”, gdyż informacja zwrotna jest prezentem dla ucznia, z którego może skorzystać, aby lepiej się czegoś nauczyć.

Podzielę się 7 wskazówkami w jaki sposób zadbać, aby ocena kształtująca (informacja zwrotna) pełniła rolę prezentu.

Wskazówki te prawdopodobnie są znane większości nauczycielom stosującym OK, ale mogą być przypomnieniem, a czasami może inspiracją.

Czytaj więcej na blogu Danuty Sterny >> 

Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie

W badaniu PISA 2018, w porównaniu z poprzednią edycją z 2015 roku, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce.

Czytaj więcej na stronie ibe.edu.pl >>

Zapraszamy nauczycieli matematyki na zajęcia warsztatowe pt. Zastosowanie kalkulatora graficznego w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej, które odbędą się 29 listopada 2019 roku (piątek) w Szkole Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 6.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 22 listopada 2019 roku.

(Adres, na który należy wysłać kartę zgłoszenia jest umieszczony na karcie.)

Pobierz załączniki (program warsztatów i karta zgłoszenia)

Czytaj więcej o Roztoczańskiej Akademii Matematyki >>