Copyright 2020 - Matematyka w liceum

 

 ROK SZKOLNY 2018/19


POLECAM W SIECI:

 1. Webinarium - Jak wprowadzać ocenianie kształtujące w szkole?


 

WARSZTATY

Zapraszam na warsztaty metodyczne z matematyki – 06.02.2019 r

Proponowana forma doskonalenia będzie realizowane na dwóch spotkaniach stacjonarnych oraz pracy na platformie Moodle. Praca na platformie zakończy się przygotowaniem scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu u uczniów umiejętności uczenia się jako jednej z ośmiu kompetencji kluczowych. Kolejny etap, to obserwacja lekcji koleżeńskich prowadzonych według opracowanych scenariuszy. Podsumowaniem warsztatów będzie drugie spotkanie stacjonarne, na którym ocenimy skuteczność naszych działań (wnioski, rekomendacje).

Temat: Jak na lekcjach matematyki rozwijać u uczniów umiejętności uczenia się?

Adresat: nauczyciele matematyki z powiatu tomaszowskiego (szkoły podstawowe).

Termin: pierwsze spotkanie 06.02.2019 rok, godz. 15:00.

Miejsce: SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

Cel ogólny:

Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności uczenia się.

Cele szczegółowe:

 1. Wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój.
 2. Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli i uczniów.

Zapisy na warsztaty trwają do 05 lutego 2019 r poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub pocztę elektroniczną.


Kalendarz roku szkolnego 2018/19 - zobacz strona MEN

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 - zobacz cały dokument w wersji pdf-strona MEN

PROPONOWANA TEMATYKA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczne i umiejętności uczenia się).
 2. Metoda projektu.
 3. Ocenianie kształtujące.

FORMY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

 1. Warsztaty.
 2. Lekcje otwarte.
 3. Praca na platformie Moodle.
 4. Konsultacje z doradcą.
 5. Konferencje.

 KONKURSY MATEMATYCZNE w roku szkolnym 2018/19

1. Kuratoryjny konkurs matematyczny w roku szkolym 2018/19 (szkoła podstawowa, gimnazjum).

Temniny poszczególnych etapów:

terminy 18

- Regulamin i inne materiały znajdziesz na stronie LSCDN w Łublinie.

- Wyniki i zadania z poprzednich edycji konkursu.

 

2. Powiatowy konkurs matematyczny - kliknij tutaj lub moodle.laszczow.pl

 

3. Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontières”

 

4. Olimpiada Matematyczna Juniorów - zobacz stronę OMJ


PLANOWANE SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

FORMA DOSKONALENIA

NA JAKI TEMAT?

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI!

 1. KONFERENCJA 
 1. Co to znaczy rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe?
 2. Propozycja współpracy w doskonaleniu zawodowym na rok szkolny 2018/19 (warsztaty, lekcje koleżeńskie, powiatowy konkurs matematyczny oraz wykorzystanie platformy Moodle).
 3. Organizacja powiatowego konkursu matematycznego - propozycja regulaminu i terminarza.
 4. Informacje o zmianach w przepisach prawa oświatowego

16.10.2018r

godz.13:30

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. doktora Janusza Petera, ul. Żwirki i Wigury 6 (sala nr 5).

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego

Odbyła się zgodnie z planem (16.10.2018r)

 

 


WARSZTATY

FORMA DOSKONALENIA

NA JAKI TEMAT?

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI!

2. WARSZTATY (dwa spotkania i praca na platformie e-learningowej)

Rozwijanie kompetencji kluczowych

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Ocenianie kształtujące

Zakres merytoryczny kursu:

 • idea oceniania kształtującego,
 • cele lekcji i praca z celami lekcji,
 • kryteria oceniania,
 • współpraca z rodzicami w zakresie oceniania kształtującego,
 • informacja zwrotna dla ucznia.

Zakładane efekty kursu:

Uczestnicy poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego i zastosują je w swojej pracy dydaktycznej oraz przedyskutują z innymi uczestnikami korzyści i trudności wypływające ze stosowania oceniania kształtującego.

od stycznia 2019 r.

do kwietnia 2019 r.

do ustalia

 

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatu tomaszowskieg

Pierwsze spotkanie odbyło się 06.02.2019r - od 01 marca zaczynamy pracę na platformie Moodle(12 osób). O rozpoczęciu pracy na platformie poinformuję pocztą elektroniczną.

 

 


 PRACA NA PLATFORMIE MOODLE

 

FORMA

NA JAKI TEMAT

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI


3. Praca na platformie Moodle

Zasady konstruowania zadań konkursowych

od 23.11.2018r. do maja 2019r. Platforma Moodle: moodle.laszczow.pl

Nauczyciele matematyki SP powiatu tomaszowskiego.
Liczba wolnych miejsc 14.
Zapisy na kurs odbywają się za pomocą poczty elektronicznej .
W mailu należy podać: Imię i nazwisko, szkołę oraz swój adres poczty elektronicznej.
Zgłoszenie proszę wysłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podsumowanie po zakończeniu konkursu matematycznego(koniec maja)

 


LEKCJE KOLEŻEŃSKIE

FORMA

NA JAKI TEMAT

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI

4. LEKCJE KOLEŻEŃSKIE

Obserwacja lekcji matematyki wg opracowanych arkuszy obserwacji.

(szczegóły zostaną opracowane w ramach warsztatów)

1. Lekcja matematyki w klasie ... - prowadzi:

2. Lekcja matematyki w klasie... - prowadzi:

3. Zajęcia koła matematycznego - prowadzi:

od kwietnia 2019r. do ustalenia na warsztatach Nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego  

 


 

KONSULTACJE METODYCZNE ZGODNIE Z INFORMACJĄ na stronie LSCDN

 


 

ROK SZKOLNY 2017/18

 

Kształtujemy kompetencje kluczowe naszych uczniów (kompetencje matematyczne i umiejętność uczenia się)

 

Pamiętaj o §12 z   ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 "Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć."

Warto dokładnie przyjrzeć się temu zapisowi i przemyśleć stosowane metody pracy z uczniami!


Zapraszamy na warsztaty metodyczne

Temat: Informacja zwrotna w procesie nauczania.

W celu ułatwienia Państwu udziału, warsztaty odbędą się w dwóch różnych terminach i w dwóch różnych miejscach:

 

Termin 1: 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godzinie 14:00

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Starowieyskiego w Łaszczowie, ul. Chopina 8.

Termin 2: 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 14:00

w ZS Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim ul. Wyspiańskiego 8 („LO na Górce”).

 

Zaproszenie kierowne jest do nauczycieli matematyki powiatu tomaszowskiego.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału (e-mail lub sms) w terminie najpóźniej do godzin przedpołudniowych w dniu wybranego terminu.

Podczas zajęć przedstawimy Państwu wyniki ankiety oraz zaplanujemy dalsze działania, a także formy aktywności na platformie Moodle (www.moodle.laszczow.pl), dzięki której będziemy mieli ułatwiony kontakt i możliwość szerszej współpracy.

 

Osoby prowadzące: Jolanta Wojciechowska, Ryszard Daczyszyn, Robert Wojciechowski

Kontakt

tel. 503190092

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasoby internetowe

Strona domowa: www.daczyszyn.laszczow.pl

Platforma Moodle: www.moodle.laszczow.pl


Zapraszamy na konferencję metodyczną

Adresat: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

Termin: 07 grudnia 2017 roku, godzina 15:15 (czwartek)

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8.

 

Tematyka konferencji:

 1. Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki w 2017 roku – wnioski
  i rekomendacje.
 1. Przedstawienie propozycji metodycznej realizacji podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji matematycznych uczniów na IV etapie edukacji.
 1. Ustalenie terminu i tematyki warsztatów metodycznych.

Osoby prowadzące: Ryszard Daczyszyn, Robert Wojciechowski

Kontakt i informacja o konferencji umieszczone są na stronie LSCDN

Do zobaczenia "Na Górce" :)

Serdecznie zapraszamy!


Zapraszamy na konferencję metodyczną

Adresat: nauczyciele matematyki

Poziom nauczania/rejon: szkoły podstawowe powiatu tomaszowskiego

Temat: Realizacja nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

 

UWAGA  mamy dwa różne terminy!

 

Termin 1 i godzina: 25.10.2017 r, 14:00 (Łaszczów, Jarczów, Tyszowce, Ulhówek, Lubycza Królewska, Rachanie)

Miejsce 1: SP w Łaszczowie

 

Termin 2 i godzina: 08.11.2017 r, 14:00 (Tarnawatka, Krynice, Bełżec, Susiec, Tomaszów Lubelski-miasto, Tomaszów Lubelski-gmina)

Miejsce 2: Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim

Osoby prowadzące: Ryszard Daczyszyn, Robert Wojciechowski

Kontakt i informacja o konferencji umieszczone są na stronie LSCDN

Serdecznie zapraszamy!

 


Nasza propozycja metodyczna ciągle aktualna "Ocenianie kształtujące"

Każdy nauczyciel często zastanawia się w jaki sposób nauczać (organizować zajęcia), aby uczniowie przejawiali zainteresowanie tym co się dzieje na lekcji, żeby byli aktywni i zmotywowani do nauki.

Jeśli zależy ci na rozwoju swoich uczniów, przecztaj książkę, którą bardzo polecam i zastanów się na czym tak naprawdę nauczyciel powinien się skupić poszukując aktywizujących form i metod pracy.


cele1

 "Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję" - pobierz plik pdf.

 

Pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań z polecanej książki ( źródło: ceo.org.pl)

"Niejednokrotnie cele mylone są przez nas, nauczycieli, z aktywnościami uczniów, działaniami, zadaniami do wykonania. Aby trafnie sformułować cele uczenia się, warto trzymać się zasady: określam to, co chciałabym/ chciałbym, aby moi uczniowie wiedzieli i potrafili po lekcji.

Aby cele stały się dla uczniów osobistymi celami uczenia się, warto podać je w formach: W czasie dzisiejszej lekcji zrozumiecie… Będziecie potrafili…

Należy zadbać o to, aby cele uczenia się były całkowicie jasne dla uczniów i posługiwać się możliwie prostym i zrozumiałym dla dzieci językiem. Jeśli chcemy, aby wszyscy uczniowie w klasie osiągali te cele, muszą najpierw wiedzieć, o co w nich chodzi.

Często my, nauczyciele, nie przywiązujemy uwagi do uświadamiania uczniom celów uczenia się. Jesteśmy skupieni na przerobieniu jak największej partii materiału i przekazywaniu maksymalnie dużej porcji informacji, czasem takich, które znacząco wybiegają poza ramy określone podstawą programową. Zazwyczaj spieszymy się z realizacją programu nauczania, gdyż uważamy, że uczniowie wciąż za mało wiedzą, aby osiągnąć wysoki wynik na sprawdzianie zewnętrznym. Taka praktyka nie przynosi zamierzonych efektów i grozi tym, że uczniowie nie nadążą za naszymi wymaganiami.

Aby uczniowie mogli ocenić, czy osiągnęli cele, trzeba najpierw ustalić, po czym będzie można to poznać – określić kryteria sukcesu, szukać dowodów świadczących, że uczniowie w czasie lekcji zrozumieli to, co mieli zrozumieć oraz mają umiejętności, które mieli wypracować. Dowodów na to, że uczenie się ma miejsce oraz że przybywa wiedzy i umiejętności, dostarczają sami uczniowie. Nauczyciel powinien przewidzieć te dowody i podać do wiadomości uczniom, aby potrafili je rozpoznać. Dowodami tymi będą możliwe do zaobserwowania fakty, czynności ucznia. Jeśli uczeń je wykonuje, potwierdza osiągnięcie celu, jeśli nie umie ich wykonać, to znaczy, że celu nie osiągnął. W tabeli poniżej zostały podane przykłady celów wyrażonych w języku zrozumiałym dla uczniów oraz kryteriów sukcesu do tych celów." ...


ucze wszkoleDanuta Sterna: "Uczę (się) w szkole" - pobierz plik pdf.

"Zanim poznałam ocenianie kształtujące, wiele lat uczyłam matematyki – najpierw studentów na Politechnice Warszawskiej, potem uczniów wwarszawskich liceach i gimnazjum. Szło mi niby nieźle, ale wciąż miałam wątpliwości, czy tak to powinno wyglądać.
Działałam intuicyjnie, eksperymentowałam, stosując nowe metody nauczania. Gdy poznałam ocenianie kształtujące, entuzjastycznie stwierdziłam: „To jest to! Zgadza się z moimi nauczycielskimi doświadczeniami”. I zaczęłam stosować OK. Na początku nie było łatwo, bo byłam jedyną nauczycielką w
szkole pracującą tą metodą. Zaczęłam od celów lekcji, które zapowiadałam moim uczniom. Potem stopniowo wprowadzałam inne elementy. Wkładałam wiele dodatkowej pracy w przygotowanie lekcji, np. musiałam wymyślić 60 pytań kluczowych do lekcji matematyki. Hmm, ambitne zadanie. Po roku pracy z OK zastanawiałam się, czy nie pracować tak tylko z jedną klasą, a z pozostałymi w tradycyjny sposób? Jednak okazało się to już niemożliwe. Jeśli w jednej klasie podaję cele lekcji, to jak mogę z nich zrezygnować w innej? Moje doświadczenie pokazało, że OK po prostu opłaca się i uczniom, i mnie samej. To jedna z najlepszych strategii na poprawę procesu uczenia się i nauczania." ...

 

Fińskie dzieci uczą się najlepiej

"Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?" to historia amerykańskiego nauczyciela, który – kompletnie wypalony – wyjechał do Finlandii, gdzie na nowo odnalazł sens swojej pracy, a dziś pomaga przenieść fenomen fińskiego cudu edukacyjnego w inne zakątki świata.
Możemy przygotować uczniów do egzaminów albo do życia. Wybieramy to drugie — mówią pedagodzy fińscy. Teraz również polscy rodzice i nauczyciele mogą poprowadzić dzieci ku największemu z sukcesów — ku szczęściu. Jak to osiągnąć? Timothy D. Walker mówi w swojej książce o zaufaniu, dzieleniu odpowiedzialności, budowaniu wspólnoty, uspokojeniu przestrzeni i wielu innych elementach, które na co dzień są pomijane lub traktowane marginalnie, mimo że znaczenie jest absolutnie kluczowe.

 

Bardzo polecam nauczycielom i rodzicom!

zobacz opis w empiku

 

 

 

 


PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

 1. Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki - ORE
 2. Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki - ORE