Copyright 2020 - Matematyka w liceum

AKTUALNOŚCI

 

OGŁOSZENIE

Organizatorzy Powiatowego Konkursu Matematycznego postanowili (zgodnie z 15 punktem regulaminu), że ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach i rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, zaplanowany na 28 kwietnia 2020 roku finał konkursu nie odbędzie się.

Konkurs zostanie podsumowany na podstawie wyników uzyskanych po drugim etapie.

Lista laureatów i finalistów zostanie umieszczona 28.04.2020 roku  na stronach internetowych konkursu, a dyplomy, zostaną przesłane w formie elektronicznej do dyrektorów szkół (przed zakończeniem roku szkolnego).

 

WSZYSCY UWAŻAMY, ŻE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE!

 

NAUCZANIE ONLINE

 

INFORMACJE I MATERIAŁY PRZYDATNE w ZDALNYM NAUCZANIU

1. Materiały dla klasy 8 (zadania, arkusze diagnostyczne, testy, propozycje lekcji z wykorzystaniem zasobów sieciowych) - zobacz tutaj >>

2. Propozycje LSCDN - zobacz więcej na stronie LSCDN >>

3. Zapraszam wszystkich nauczycieli zainteresowanych narzędziami ułatwiającymi zdalne nauczanie na spotkania na platformie edukacyjnej Classroom Google. Wystarczy założyć konto na Google (Gmail) i zgłosić chęć do udziału do doradcy metodycznego. W zgłoszeniu należy podać Imię i nazwisko, szkołę i adres na Googlu.

 

WARSZTATY, SPOTKANIA - wszystkie warsztaty i spotkania ogłoszone przed wprowadzeniem ograniczeń z powodu pandemii zostają odwołane!

Narzędzia Google wspomagające pracę nauczyciela matematyki - warsztaty dla nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych (styczeń, luty) - zobacz więcej>>

 

Temat planowanych spotkań na marzec:

Jak rozwijać u uczniów umiejętność uczenia się?

Szanowni Państwo, marcowe spotkania zostały odwołane i w związku z tym planowana tematyka będzie realizowana w innym terminie.

Tymczasem bardzo polecam Państwu nowe materiały na ten temat opublikowane przez ORE w Warszawie - zobacz  publikację w pdf.

 

 


WYNIKI DIAGNOZY

 WYBRANA TEMATYKA

 REALIZACJA

 1. Metody aktywizujące.
 2. Umiejętność uczenia się.
 3. Konkursy matematyczne-praca z uczniem uzdolnionym matematycznie.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych.
 5. Egzamin ósmoklasisty.

Spotkania grupowe, warsztaty metodyczne, lekcje otwarte, praca w sieci.

Przygotowanie arkusza próbnego dla ósmoklasistów i klas maturalnych oraz publikacja zadań dla ósmoklasistów na stronie doradcy.

 

Szczegółowe informacje o spotkaniach umieszczane są na stronie LSCDN.

 


DYŻURY, KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Doradca metodyczny: mgr Ryszard Daczyszyn

Przedmiot: Matematyka

Miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa im. gen.Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Chopina 11, 22-650  Łaszczów, tel. 84 66 115 14

Kontakt:  tel. 503 190 092; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzi doradztwo dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Bardzo proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Dzień

Godziny zajęć

Godziny konsultacji

Miejsce

Poniedziałek 11:40-14.30 14:40-15.25 Szkoła Podstawowa im. gen.Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Chopina 11 (sala nr 16)
Wtorek 8:45-9:30 13:00-14:30 LSCDN Oddział w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5 (pokój 105)
Środa 11.40-15:10 16.00-17.00 Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2 (II piętro)
Czwartek 8:00-8:45 ---------- ----------
Piątek ---------- ---------- ----------

 

Zobacz harmonogram na stronie LSCDN


UWAGI DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ w szkole podstawowej

XIV. Długość okręgu i pole koła. Uczeń:

 1. oblicza długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy;
 2. oblicza promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu;
 3. oblicza pole koła o danym promieniu lub danej średnicy;
 4. oblicza promień lub średnicę koła o danym polu koła;
 5. oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów tworzących pierścień.

XV. Symetrie. Uczeń:

 1. rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta;
 2. zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta jak w przykładowym zadaniu: Wierzchołek C rombu ABCD leży na symetralnych boków AB i AD. Oblicz kąty tego rombu;
 3. rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury;
 4. rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii.

XVI. Zaawansowane metody zliczania. Uczeń:

 1. stosuje regułę mnożenia do zliczania par elementów o określonych własnościach;
 2. stosuje regułę dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach, wymagających rozważenia kilku przypadków, na przykład w zliczaniu liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5 i mających trzy różne cyfry albo jak w zadaniu:
  W klasie jest 14 dziewczynek i 11 chłopców. Na ile sposobów można z tej klasy wybrać dwuosobową delegację składającą się z jednej dziewczynki i jednego chłopca?

XVII. Rachunek prawdopodobieństwa. Uczeń:

 1. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na rzucie dwiema kostkami lub losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem;
 2. oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na losowaniu dwóch elementów bez zwracania jak w przykładzie:

Z urny zawierającej kule ponumerowane liczbami od 1 do 7 losujemy bez zwracania dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że suma liczb na wylosowanych kulach będzie parzysta.


MATERIAŁY DO POBRANIA (materiały do pobrania z dysku Google)

 1. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-VADEMECUM NAUCZYCIELA.
 2. METODY NAUCZANIA STOSOWANE W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH.
 3. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ- kształtowanie kompetencji kluczowych.
 4. PODSTAWA PROGRAMOWA-szkoła podstawowa.

Zobacz materiały na dysku >>


 KONKURSY 2019/20

1. POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY - 2 edycja

2. KURATORYJNY KONKURS MATEMATYCZNY.

 


ZADANIA NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

 2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.