Copyright 2018 - Matematyka w liceum

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

#KSZTAŁTUJEMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

  • kompetencje matematyczne

  • umiejętność uczenia się

Pamiętaj o §12 z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych:

"§12. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć."

11


Zapraszamy na konferencję metodyczną

Adresat: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

Termin: 07 grudnia 2017 roku, godzina 15:15 (czwartek)

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8.

 

Tematyka konferencji:

  1. Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki w 2017 roku – wnioski
    i rekomendacje.
  1. Przedstawienie propozycji metodycznej realizacji podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji matematycznych uczniów na IV etapie edukacji.
  1. Ustalenie terminu i tematyki warsztatów metodycznych.

Osoby prowadzące: Ryszard Daczyszyn, Robert Wojciechowski

Kontakt i informacja o konferencji umieszczone są na stronie LSCDN

Do zobaczenia "Na Górce" :)

Serdecznie zapraszamy!


Zapraszamy na konferencję metodyczną

Adresat: nauczyciele matematyki

Poziom nauczania/rejon: szkoły podstawowe powiatu tomaszowskiego

Temat: Realizacja nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

 

UWAGA  mamy dwa różne terminy!

 

Termin 1 i godzina: 25.10.2017 r, 14:00 (Łaszczów, Jarczów, Tyszowce, Ulhówek, Lubycza Królewska, Rachanie)

Miejsce 1: SP w Łaszczowie

 

Termin 2 i godzina: 08.11.2017 r, 14:00 (Tarnawatka, Krynice, Bełżec, Susiec, Tomaszów Lubelski-miasto, Tomaszów Lubelski-gmina)

Miejsce 2: Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim

Osoby prowadzące: Ryszard Daczyszyn, Robert Wojciechowski

Kontakt i informacja o konferencji umieszczone są na stronie LSCDN

Serdecznie zapraszamy!

 


Nasza propozycja metodyczna ciągle aktualna "Ocenianie kształtujące"

Każdy nauczyciel często zastanawia się w jaki sposób nauczać (organizować zajęcia), aby uczniowie przejawiali zainteresowanie tym co się dzieje na lekcji, żeby byli aktywni i zmotywowani do nauki.

Jeśli zależy ci na rozwoju swoich uczniów, przecztaj książkę, którą bardzo polecam i zastanów się na czym tak naprawdę nauczyciel powinien się skupić poszukując aktywizujących form i metod pracy.


cele1

 "Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję" - pobierz plik pdf.

 

Pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań z polecanej książki ( źródło: ceo.org.pl)

Niejednokrotnie cele mylone są przez nas, nauczycieli, z aktywnościami uczniów, działaniami, zadaniami do wykonania. Aby trafnie sformułować cele uczenia się, warto trzymać się zasady: określam to, co chciałabym/ chciałbym, aby moi uczniowie wiedzieli i potrafili po lekcji.

Aby cele stały się dla uczniów osobistymi celami uczenia się, warto podać je w formach: W czasie dzisiejszej lekcji zrozumiecie… Będziecie potrafili…

Należy zadbać o to, aby cele uczenia się były całkowicie jasne dla uczniów i posługiwać się możliwie prostym i zrozumiałym dla dzieci językiem. Jeśli chcemy, aby wszyscy uczniowie w klasie osiągali te cele, muszą najpierw wiedzieć, o co w nich chodzi.

Często my, nauczyciele, nie przywiązujemy uwagi do uświadamiania uczniom celów uczenia się. Jesteśmy skupieni na przerobieniu jak największej partii materiału i przekazywaniu maksymalnie dużej porcji informacji, czasem takich, które znacząco wybiegają poza ramy określone podstawą programową. Zazwyczaj spieszymy się z realizacją programu nauczania, gdyż uważamy, że uczniowie wciąż za mało wiedzą, aby osiągnąć wysoki wynik na sprawdzianie zewnętrznym. Taka praktyka nie przynosi zamierzonych efektów i grozi tym, że uczniowie nie nadążą za naszymi wymaganiami.

Aby uczniowie mogli ocenić, czy osiągnęli cele, trzeba najpierw ustalić, po czym będzie można to poznać – określić kryteria sukcesu, szukać dowodów świadczących, że uczniowie w czasie lekcji zrozumieli to, co mieli zrozumieć oraz mają umiejętności, które mieli wypracować. Dowodów na to, że uczenie się ma miejsce oraz że przybywa wiedzy i umiejętności, dostarczają sami uczniowie. Nauczyciel powinien przewidzieć te dowody i podać do wiadomości uczniom, aby potrafili je rozpoznać. Dowodami tymi będą możliwe do zaobserwowania fakty, czynności ucznia. Jeśli uczeń je wykonuje, potwierdza osiągnięcie celu, jeśli nie umie ich wykonać, to znaczy, że celu nie osiągnął. W tabeli poniżej zostały podane przykłady celów wyrażonych w języku zrozumiałym dla uczniów oraz kryteriów sukcesu do tych celów.


Fińskie dzieci uczą się najlepiej

"Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?" to historia amerykańskiego nauczyciela, który – kompletnie wypalony – wyjechał do Finlandii, gdzie na nowo odnalazł sens swojej pracy, a dziś pomaga przenieść fenomen fińskiego cudu edukacyjnego w inne zakątki świata.
Możemy przygotować uczniów do egzaminów albo do życia. Wybieramy to drugie — mówią pedagodzy fińscy. Teraz również polscy rodzice i nauczyciele mogą poprowadzić dzieci ku największemu z sukcesów — ku szczęściu. Jak to osiągnąć? Timothy D. Walker mówi w swojej książce o zaufaniu, dzieleniu odpowiedzialności, budowaniu wspólnoty, uspokojeniu przestrzeni i wielu innych elementach, które na co dzień są pomijane lub traktowane marginalnie, mimo że znaczenie jest absolutnie kluczowe.

 

Bardzo polecam nauczycielom i rodzicom!

zobacz opis w empiku