Copyright 2019 - Matematyka w liceum

Spis treści

 

ROK SZKOLNY 2018/19


POLECAM W SIECI:

 1. Webinarium - Jak wprowadzać ocenianie kształtujące w szkole?


 

WARSZTATY

Zapraszam na warsztaty metodyczne z matematyki – 06.02.2019 r

Proponowana forma doskonalenia będzie realizowane na dwóch spotkaniach stacjonarnych oraz pracy na platformie Moodle. Praca na platformie zakończy się przygotowaniem scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod i form pracy sprzyjających rozwijaniu u uczniów umiejętności uczenia się jako jednej z ośmiu kompetencji kluczowych. Kolejny etap, to obserwacja lekcji koleżeńskich prowadzonych według opracowanych scenariuszy. Podsumowaniem warsztatów będzie drugie spotkanie stacjonarne, na którym ocenimy skuteczność naszych działań (wnioski, rekomendacje).

Temat: Jak na lekcjach matematyki rozwijać u uczniów umiejętności uczenia się?

Adresat: nauczyciele matematyki z powiatu tomaszowskiego (szkoły podstawowe).

Termin: pierwsze spotkanie 06.02.2019 rok, godz. 15:00.

Miejsce: SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

Cel ogólny:

Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności uczenia się.

Cele szczegółowe:

 1. Wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój.
 2. Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli i uczniów.

Zapisy na warsztaty trwają do 05 lutego 2019 r poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub pocztę elektroniczną.


Kalendarz roku szkolnego 2018/19 - zobacz strona MEN

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 - zobacz cały dokument w wersji pdf-strona MEN

PROPONOWANA TEMATYKA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczne i umiejętności uczenia się).
 2. Metoda projektu.
 3. Ocenianie kształtujące.

FORMY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

 1. Warsztaty.
 2. Lekcje otwarte.
 3. Praca na platformie Moodle.
 4. Konsultacje z doradcą.
 5. Konferencje.

 KONKURSY MATEMATYCZNE w roku szkolnym 2018/19

1. Kuratoryjny konkurs matematyczny w roku szkolym 2018/19 (szkoła podstawowa, gimnazjum).

Temniny poszczególnych etapów:

terminy 18

- Regulamin i inne materiały znajdziesz na stronie LSCDN w Łublinie.

- Wyniki i zadania z poprzednich edycji konkursu.

 

2. Powiatowy konkurs matematyczny - kliknij tutaj lub moodle.laszczow.pl

 

3. Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontières”

 

4. Olimpiada Matematyczna Juniorów - zobacz stronę OMJ


PLANOWANE SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

FORMA DOSKONALENIA

NA JAKI TEMAT?

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI!

 1. KONFERENCJA 
 1. Co to znaczy rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe?
 2. Propozycja współpracy w doskonaleniu zawodowym na rok szkolny 2018/19 (warsztaty, lekcje koleżeńskie, powiatowy konkurs matematyczny oraz wykorzystanie platformy Moodle).
 3. Organizacja powiatowego konkursu matematycznego - propozycja regulaminu i terminarza.
 4. Informacje o zmianach w przepisach prawa oświatowego

16.10.2018r

godz.13:30

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. doktora Janusza Petera, ul. Żwirki i Wigury 6 (sala nr 5).

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego

Odbyła się zgodnie z planem (16.10.2018r)

 

MATERIAŁY POKONFERENCJNE DO POBRANIA (16.10.2018 r w SP Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim) - kliknij i pobierz pliki pdf

Dziękuję za liczny i aktywny udział oraz zapraszam na warsztaty w listopadzie.


WARSZTATY

FORMA DOSKONALENIA

NA JAKI TEMAT?

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI!

2. WARSZTATY (dwa spotkania i praca na platformie e-learningowej)

Rozwijanie kompetencji kluczowych

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Ocenianie kształtujące

Zakres merytoryczny kursu:

 • idea oceniania kształtującego,
 • cele lekcji i praca z celami lekcji,
 • kryteria oceniania,
 • współpraca z rodzicami w zakresie oceniania kształtującego,
 • informacja zwrotna dla ucznia.

Zakładane efekty kursu:

Uczestnicy poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego i zastosują je w swojej pracy dydaktycznej oraz przedyskutują z innymi uczestnikami korzyści i trudności wypływające ze stosowania oceniania kształtującego.

od stycznia 2019 r.

do kwietnia 2019 r.

do ustalia

 

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatu tomaszowskieg

Pierwsze spotkanie odbyło się 06.02.2019r - od 01 marca zaczynamy pracę na platformie Moodle(12 osób). O rozpoczęciu pracy na platformie poinformuję pocztą elektroniczną.

 

 


 PRACA NA PLATFORMIE MOODLE

 

FORMA

NA JAKI TEMAT

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI


3. Praca na platformie Moodle

Zasady konstruowania zadań konkursowych

od 23.11.2018r. do maja 2019r. Platforma Moodle: moodle.laszczow.pl

Nauczyciele matematyki SP powiatu tomaszowskiego.
Liczba wolnych miejsc 14.
Zapisy na kurs odbywają się za pomocą poczty elektronicznej .
W mailu należy podać: Imię i nazwisko, szkołę oraz swój adres poczty elektronicznej.
Zgłoszenie proszę wysłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podsumowanie po zakończeniu konkursu matematycznego(koniec maja)

 


LEKCJE KOLEŻEŃSKIE

FORMA

NA JAKI TEMAT

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI

4. LEKCJE KOLEŻEŃSKIE

Obserwacja lekcji matematyki wg opracowanych arkuszy obserwacji.

(szczegóły zostaną opracowane w ramach warsztatów)

1. Lekcja matematyki w klasie ... - prowadzi:

2. Lekcja matematyki w klasie... - prowadzi:

3. Zajęcia koła matematycznego - prowadzi:

od kwietnia 2019r. do ustalenia na warsztatach Nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego  

 


 

KONSULTACJE METODYCZNE ZGODNIE Z INFORMACJĄ na stronie LSCDN