Copyright 2017 - Matematyka w liceum

Zapraszamy na szkolenie (warsztaty)

Adresat: Nauczyciele PG w Łaszczowie i ZSP w Łaszczowie

Temat: Aktywne metody nauczania-uczenia się. Elementy i strategia oceniania kształtującego

Termin i godzina: 23.02.2017 r, 13:30

Miejsce: ZSP w Łaszczowie

Ekspert: Małgorzata Spierzak

Szkolenia odbywa się w ramach "Procesowego wspomagania szkół w rozwoju" prowadzonego ww. szkołach

Koordynator ds. wspomagania: Ryszard Daczyszyn

(materiały na platformie Moodle)


Zapraszamy na szkolenie (warsztaty)

Adresat: Nauczyciele PG w Łaszczowie i ZSP w Łaszczowie

Temat: Rozwijanie kompetencji kluczowych ucznia

Termin i godzina: 01.12.2016 r, 13:30

Miejsce: ZSP w Łaszczowie

Ekspert: Małgorzata Spierzak

Szkolenia odbywa się w ramach "Procesowego wspomagania szkół w rozwoju" prowadzonego ww. szkołach

Koordynator ds. wspomagania: Ryszard Daczyszyn

(materiały na platformie Moodle)


Zapraszamy na warsztaty metodyczne

Adresat: Nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego

Temat:  Jak wykorzystać wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego z matematyki do planowania pracy nauczyciela?

Termin: 08.11.2016 r.(wtorek) o godz. 15:30

Miejsce: ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

Prowadząca: Pani Irena Ołtuszyk.

Doradcy: Robert Wojciechowski, Ryszard Daczyszyn


Propozycja metodyczna na rok szkolny 2016/17, to "Ocenianie kształtujące"

Każdy nauczyciel często zastanawia się w jaki sposób nauczać (organizować zajęcia), aby uczniowie przejawiali zainteresowanie tym co się dzieje na lekcji, żeby byli aktywni i zmotywowani do nauki.

Jeśli zależy ci na rozwoju swoich uczniów, przecztaj książkę, którą bardzo polecam i zastanów się na czym tak naprawdę nauczyciel powinien się skupić poszukując aktywizujących form i metod pracy.


cele1

 "Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję" - pobierz plik pdf.

 

Pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań z polecanej książki ( źródło: ceo.org.pl)

Niejednokrotnie cele mylone są przez nas, nauczycieli, z aktywnościami uczniów, działaniami, zadaniami do wykonania. Aby trafnie sformułować cele uczenia się, warto trzymać się zasady: określam to, co chciałabym/ chciałbym, aby moi uczniowie wiedzieli i potrafili po lekcji.

Aby cele stały się dla uczniów osobistymi celami uczenia się, warto podać je w formach: W czasie dzisiejszej lekcji zrozumiecie… Będziecie potrafili…

Należy zadbać o to, aby cele uczenia się były całkowicie jasne dla uczniów i posługiwać się możliwie prostym i zrozumiałym dla dzieci językiem. Jeśli chcemy, aby wszyscy uczniowie w klasie osiągali te cele, muszą najpierw wiedzieć, o co w nich chodzi.

Często my, nauczyciele, nie przywiązujemy uwagi do uświadamiania uczniom celów uczenia się. Jesteśmy skupieni na przerobieniu jak największej partii materiału i przekazywaniu maksymalnie dużej porcji informacji, czasem takich, które znacząco wybiegają poza ramy określone podstawą programową. Zazwyczaj spieszymy się z realizacją programu nauczania, gdyż uważamy, że uczniowie wciąż za mało wiedzą, aby osiągnąć wysoki wynik na sprawdzianie zewnętrznym. Taka praktyka nie przynosi zamierzonych efektów i grozi tym, że uczniowie nie nadążą za naszymi wymaganiami.

Aby uczniowie mogli ocenić, czy osiągnęli cele, trzeba najpierw ustalić, po czym będzie można to poznać – określić kryteria sukcesu, szukać dowodów świadczących, że uczniowie w czasie lekcji zrozumieli to, co mieli zrozumieć oraz mają umiejętności, które mieli wypracować. Dowodów na to, że uczenie się ma miejsce oraz że przybywa wiedzy i umiejętności, dostarczają sami uczniowie. Nauczyciel powinien przewidzieć te dowody i podać do wiadomości uczniom, aby potrafili je rozpoznać. Dowodami tymi będą możliwe do zaobserwowania fakty, czynności ucznia. Jeśli uczeń je wykonuje, potwierdza osiągnięcie celu, jeśli nie umie ich wykonać, to znaczy, że celu nie osiągnął. W tabeli poniżej zostały podane przykłady celów wyrażonych w języku zrozumiałym dla uczniów oraz kryteriów sukcesu do tych celów.


Kursy, szkolenia, konferencje ... OK

1. Kurs e-learningowy - propozycja CEO na stronie: http://sus.ceo.org.pl/zeszyt-ok, (Zeszyt OK).

2. Konferencje regionalne - propozycja CEO  ( Lublin 24.09.2016 r) .