Copyright 2018 - Matematyka w liceum

ROK SZKOLNY 2018/19

Kalendarz roku szkolnego 2018/19 - zobacz strona MEN

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 - zobacz cały dokument w wersji pdf-strona MEN

PROPONOWANA TEMATYKA ROZWOJU ZAWODOWEGO

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczne i umiejętności uczenia się).
 2. Metoda projektu.
 3. Ocenianie kształtujące.

FORMY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

 1. Warsztaty.
 2. Lekcje otwarte.
 3. Praca na platformie Moodle.
 4. Konsultacje z doradcą.
 5. Konferencje.

 KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Informacje o konkursie będą umieszczane na platformie Moodle (zaloguj się jako Gość).