Copyright 2018 - Matematyka w liceum

 

ROK SZKOLNY 2018/19

 

 

                     TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 OFERTA LSCDN na IV kwartał 2018 r.

 436. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 • Wymagania egzaminacyjne z matematyki.
 • Organizacja i struktura egzaminu ósmoklasisty.
 • Typy zadań egzaminacyjnych.
 • Dobór zadań do realizacji wymagań z podstawy programowej.
 • Konstruowanie różnych typów zadań.
 • Opracowanie schematu oceniania zadania otwartego.

Link do powyższej oferty  >>

 

 Inne oferty szkoleniowe LSCDN dla nauczycieli matematyki - zobacz na stronie LSCDN

=========================================================================

Na platformie MOODLE w listopadzie umieścimy Regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego.

Przepraszamy za opóźnienie informacji!

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/19 - zobacz strona MEN

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 - zobacz cały dokument w wersji pdf-strona MEN

PROPONOWANA TEMATYKA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (matematyczne i umiejętności uczenia się).
 2. Metoda projektu.
 3. Ocenianie kształtujące.

FORMY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

 1. Warsztaty.
 2. Lekcje otwarte.
 3. Praca na platformie Moodle.
 4. Konsultacje z doradcą.
 5. Konferencje.

 KONKURSY MATEMATYCZNE w roku szkolnym 2018/19

1. Kuratoryjny konkurs matematyczny w roku szkolym 2018/19 (szkoła podstawowa, gimnazjum).

Temniny poszczególnych etapów:

kkm terminy2018 19

1. Zakres wymagań na etapie drugim i trzecim konkursu dla uczniów ze szkół podstawowych (plik pdf)

2. Regulamin i inne materiały znajdziesz na stronie LSCDN w Łublinie - link do materiałów

3. Zadania z poprzednich edycji konkursu.

2. Powiatowy konkurs matematyczny.

Informacje o konkursie będą umieszczane na platformie Moodle (zaloguj się jako Gość).

3. Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.

Zobacz szczegóły na stronie konkursu >>

 


PLANOWANE SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/19

FORMA DOSKONALENIA

NA JAKI TEMAT?

KIEDY?

GDZIE?

DLA KOGO?

UWAGI!

 KONFERENCJA 
 1. Co to znaczy rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe?
 2. Propozycja współpracy w doskonaleniu zawodowym na rok szkolny 2018/19 (warsztaty, lekcje koleżeńskie, powiatowy konkurs matematyczny oraz wykorzystanie platformy Moodle).
 3. Organizacja powiatowego konkursu matematycznego - propozycja regulaminu i terminarza.
 4. Informacje o zmianach w przepisach prawa oświatowego

16.10.2018r

godz.13:30

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. doktora Janusza Petera, ul. Żwirki i Wigury 6 (sala nr 5).

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego

 

WARSZTATY (dwa spotkania i praca na platformie e-learningowej)

 

Praca na platformie Moodle

Ocenianie kształtujące

Zakres merytoryczny kursu:

 • idea oceniania kształtującego,
 • cele lekcji i praca z celami lekcji,
 • kryteria oceniania,
 • współpraca z rodzicami w zakresie oceniania kształtującego,
 • informacja zwrotna dla ucznia.

Zakładane efekty kursu:

Uczestnicy poznają kluczowe elementy oceniania kształtującego i zastosują je w swojej pracy dydaktycznej oraz przedyskutują z innymi uczestnikami korzyści i trudności wypływające ze stosowania oceniania kształtującego.

od listopada 2018r

do kwietnia 2019r

ustalimy na konferencji 16.10.2018r. Nauczyciele matematyki szkół podstawowych  
LEKCJE KOLEŻEŃSKIE

Obserwacja lekcji matematyki wg opracowanych arkuszy obserwacji.

(szczegóły zostaną opracowane w ramach warsztatów)

1. Lekcja matematyki w klasie ... - prowadzi:

2. Lekcja matematyki w klasie... - prowadzi:

3. Zajęcia koła matematycznego - prowadzi:

do ustalenia do ustalenia Nauczyciele matematyki szkół podstawowych  

 


MATERIAŁY DO POBRANIA

1. Konferencja 16.10.2018 r w SP Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim - kliknij i pobierz pliki pdf

Dziękuję za liczny i aktywny udział oraz zapraszam na warsztaty w listopadzie.

 


Konsultacje metodyczne zgodnie z informacją na stronie LSCDN w Zamościu

Ryszard Daczyszyn

tel. 503190092