Copyright 2019 - Matematyka w liceum

Spis treści

 


Nasza propozycja metodyczna ciągle aktualna "Ocenianie kształtujące"

Każdy nauczyciel często zastanawia się w jaki sposób nauczać (organizować zajęcia), aby uczniowie przejawiali zainteresowanie tym co się dzieje na lekcji, żeby byli aktywni i zmotywowani do nauki.

Jeśli zależy ci na rozwoju swoich uczniów, przecztaj książkę, którą bardzo polecam i zastanów się na czym tak naprawdę nauczyciel powinien się skupić poszukując aktywizujących form i metod pracy.


cele1

 "Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję" - pobierz plik pdf.

 

Pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań z polecanej książki ( źródło: ceo.org.pl)

"Niejednokrotnie cele mylone są przez nas, nauczycieli, z aktywnościami uczniów, działaniami, zadaniami do wykonania. Aby trafnie sformułować cele uczenia się, warto trzymać się zasady: określam to, co chciałabym/ chciałbym, aby moi uczniowie wiedzieli i potrafili po lekcji.

Aby cele stały się dla uczniów osobistymi celami uczenia się, warto podać je w formach: W czasie dzisiejszej lekcji zrozumiecie… Będziecie potrafili…

Należy zadbać o to, aby cele uczenia się były całkowicie jasne dla uczniów i posługiwać się możliwie prostym i zrozumiałym dla dzieci językiem. Jeśli chcemy, aby wszyscy uczniowie w klasie osiągali te cele, muszą najpierw wiedzieć, o co w nich chodzi.

Często my, nauczyciele, nie przywiązujemy uwagi do uświadamiania uczniom celów uczenia się. Jesteśmy skupieni na przerobieniu jak największej partii materiału i przekazywaniu maksymalnie dużej porcji informacji, czasem takich, które znacząco wybiegają poza ramy określone podstawą programową. Zazwyczaj spieszymy się z realizacją programu nauczania, gdyż uważamy, że uczniowie wciąż za mało wiedzą, aby osiągnąć wysoki wynik na sprawdzianie zewnętrznym. Taka praktyka nie przynosi zamierzonych efektów i grozi tym, że uczniowie nie nadążą za naszymi wymaganiami.

Aby uczniowie mogli ocenić, czy osiągnęli cele, trzeba najpierw ustalić, po czym będzie można to poznać – określić kryteria sukcesu, szukać dowodów świadczących, że uczniowie w czasie lekcji zrozumieli to, co mieli zrozumieć oraz mają umiejętności, które mieli wypracować. Dowodów na to, że uczenie się ma miejsce oraz że przybywa wiedzy i umiejętności, dostarczają sami uczniowie. Nauczyciel powinien przewidzieć te dowody i podać do wiadomości uczniom, aby potrafili je rozpoznać. Dowodami tymi będą możliwe do zaobserwowania fakty, czynności ucznia. Jeśli uczeń je wykonuje, potwierdza osiągnięcie celu, jeśli nie umie ich wykonać, to znaczy, że celu nie osiągnął. W tabeli poniżej zostały podane przykłady celów wyrażonych w języku zrozumiałym dla uczniów oraz kryteriów sukcesu do tych celów." ...


ucze wszkoleDanuta Sterna: "Uczę (się) w szkole" - pobierz plik pdf.

"Zanim poznałam ocenianie kształtujące, wiele lat uczyłam matematyki – najpierw studentów na Politechnice Warszawskiej, potem uczniów wwarszawskich liceach i gimnazjum. Szło mi niby nieźle, ale wciąż miałam wątpliwości, czy tak to powinno wyglądać.
Działałam intuicyjnie, eksperymentowałam, stosując nowe metody nauczania. Gdy poznałam ocenianie kształtujące, entuzjastycznie stwierdziłam: „To jest to! Zgadza się z moimi nauczycielskimi doświadczeniami”. I zaczęłam stosować OK. Na początku nie było łatwo, bo byłam jedyną nauczycielką w
szkole pracującą tą metodą. Zaczęłam od celów lekcji, które zapowiadałam moim uczniom. Potem stopniowo wprowadzałam inne elementy. Wkładałam wiele dodatkowej pracy w przygotowanie lekcji, np. musiałam wymyślić 60 pytań kluczowych do lekcji matematyki. Hmm, ambitne zadanie. Po roku pracy z OK zastanawiałam się, czy nie pracować tak tylko z jedną klasą, a z pozostałymi w tradycyjny sposób? Jednak okazało się to już niemożliwe. Jeśli w jednej klasie podaję cele lekcji, to jak mogę z nich zrezygnować w innej? Moje doświadczenie pokazało, że OK po prostu opłaca się i uczniom, i mnie samej. To jedna z najlepszych strategii na poprawę procesu uczenia się i nauczania." ...

 

Fińskie dzieci uczą się najlepiej

"Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?" to historia amerykańskiego nauczyciela, który – kompletnie wypalony – wyjechał do Finlandii, gdzie na nowo odnalazł sens swojej pracy, a dziś pomaga przenieść fenomen fińskiego cudu edukacyjnego w inne zakątki świata.
Możemy przygotować uczniów do egzaminów albo do życia. Wybieramy to drugie — mówią pedagodzy fińscy. Teraz również polscy rodzice i nauczyciele mogą poprowadzić dzieci ku największemu z sukcesów — ku szczęściu. Jak to osiągnąć? Timothy D. Walker mówi w swojej książce o zaufaniu, dzieleniu odpowiedzialności, budowaniu wspólnoty, uspokojeniu przestrzeni i wielu innych elementach, które na co dzień są pomijane lub traktowane marginalnie, mimo że znaczenie jest absolutnie kluczowe.

 

Bardzo polecam nauczycielom i rodzicom!

zobacz opis w empiku

 

 

 

 


PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

  1. Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki - ORE
  2. Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki - ORE