Copyright 2018 - Matematyka w liceum

PODSTAWOWE DOKUMENTY

  1. Podstawa programowa z matematyki z komentarzem.
  2. Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki.

PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE

  1. Arkusze pokazowe-grudzień 2017.
  2. Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r. Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.

 

INNE MATERIAŁY

Informacje dla nauczycieli matematyki z powiatu tomaszowskiego - wejdź tutaj