Copyright 2020 - Matematyka w liceum

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI DLA WYBRANEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

l podstawaPrzeglądaj wygodnie aktualną podstawę programową. Wybierz etap edukacyjny, a następnie przedmiot. Podstawy programowe są aktualizowane według rozporządzeń MEN, zawierają zmiany wprowadzone w wyniku reformy z 2017 roku.

 

RAMOWE PLANY NAUCZANIA (siatka godzin)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - pobierz plik pdf

Tabela z siatką godzin- zobacz >>

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI - materiały CKE

  1. Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki.
  2. Arkusze pokazowe-grudzień 2017.
  3. Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r.
  4. Harmonogram egzaminów ósmoklasisty.
  5. Vademecum nauczyciela - 2018

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  1. Próbny egzamin z OPERONEM - zobacz szczegóły.