Copyright 2018 - Matematyka w liceum

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI DLA WYBRANEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

l podstawaPrzeglądaj wygodnie aktualną podstawę programową. Wybierz etap edukacyjny, a następnie przedmiot. Podstawy programowe są aktualizowane według rozporządzeń MEN, zawierają zmiany wprowadzone w wyniku reformy z 2017 roku.

 

RAMOWE PLANY NAUCZANIA (siatka godzin)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - pobierz plik pdf

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI - materiały CKE

  1. Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki.
  2. Arkusze pokazowe-grudzień 2017.
  3. Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r. Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  1. Próbny egzamin z OPERONEM - zobacz szczegóły.

 

INNE

Informacje dla nauczycieli matematyki z powiatu tomaszowskiego - wejdź tutaj