Copyright 2018 - Matematyka w liceum

Treści nauczania

  1. Liczby rzeczywiste.

  2. Wyrażenia algebraiczne. 

  3. Równania i nierówności.

  4. Funkcje.

  5. Ciągi.

  6. Trygonometria.

  7. Planimetria.

  8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.

  9. Stereometria.

  10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

 

(strona w budowie-przewidywane ukończenie we wrześniu 2018 r.)