Copyright 2018 - Matematyka w liceum

Treści nauczania

 1. Liczby rzeczywiste.

 2. Wyrażenia algebraiczne. 

 3. Równania i nierówności.

 4. Funkcje.

 5. Ciągi.

 6. Trygonometria.

 7. Planimetria.

 8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.

 9. Stereometria.

 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

 11. Rachunek różniczkowy.

 

 

(strona w budowie-przewidywane ukończenie we wrześniu 2018 r.)