Copyright 2019 - Matematyka w liceum

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW

Na tej stronie znajdziesz program nauczania dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, rozkłady nauczania dla poszczególnych klas, przedmiotowy system oceniania, przykładowe zadania oraz inne materiały pomocne w uczeniu się matematyki.

Co to jest podstawa programowa kształcenia ogólnego?

Podstawa programowa prezentuje misję edukacji, cele i zadania nauczania przedmiotowego oraz opisuje sposoby ich realizacji. Obecna została po raz pierwszy opublikowana w 2008 roku, a jej wdrażanie następuje stopniowo od 2009 roku.

Co to jest program nauczania?

Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją realizowaną w szkole odpowiedniego typu i szczebla, ale może również dotyczyć tylko jednego przedmiotu kształcenia.

Zobacz obowiązujący program nauczania

Przedmiotowy system oceniania (obowiązuje we wszystkich klasach)

Materiał nauczania matematyki dla liceum na poziomie podstawowym i rozszerzonym (zgodny z nową podstawą programową, która obowiązuje od 01.09.2012 r)


POLECAM W INTERNECIE

  1. Arytmetyka, algebra, geometria i analiza matematyczna (teoria, wzory, zadania) - math.edu.pl
  2. Teoria i zadania z rozwiązaniami - zdajmyrazem.pl
  3. Teoria, zadania, program do rysowania wykresów funkcji - matemaks.pl
  4. Internetowy zbiór zadań - zadania.info
  5. Teoria i zadania z rozwiązaniami - matematyka.pisz.pl
  6. Strona stanowi podręcznik do samodzielnej nauki matematyki i obejmuje materiał od podstawowych zagadnień do zakresu maturalnego na poziomie podstawowym - matematykam.pl

Klasa 1 - pp

 

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 1 - 3 pp

 

 

 

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.


Klasa 2 - pp

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 1 - 3 pp

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.

 


Klasa 2 - pr

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 2

 

 

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.

 


Klasa 3 - pp

 

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 1 - 3 pp

 

 

 

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.


Klasa 3 - pr

 

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 3

 

 

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.


PLATFORMA epodreczniki.pl

Platforma technologiczna www.epodreczniki.pl jest złożonym systemem informatycznym składającym się z zestawu niezbędnych usług i narzędzi udostępniających kluczowe funkcje wspierające proces gromadzenia, zarządzania, edycji i masowej dystrybucji otwartych treści edukacyjnych zgodnych z aktualną podstawą programową.

Platforma definiuje zestaw otwartych standardów opisu cyfrowych treści e-podręcznika, a jednocześnie umożliwia współbieżne zapisy, odczyty, modyfikacje, edycje i wymianę treści poprzez interfejsy programistyczne aplikacji (API). Warstwa prezentacji otwartych treści edukacyjnych e-podręcznika, w tym tekstu, obrazu, audio, wideo, zadań interaktywnych itp. odseparowana jest od źródeł treści gromadzonych w bazach danych i repozytoriach.        

Platforma zapewnia stały dostęp użytkownikom w trybie pracy stałego połączenia internetowego, a za pomocą aplikacji mobilnych umożliwia im pobranie i dostęp do wybranych cyfrowych treści edukacyjnych bez konieczności utrzymania połączenia internetowego.

Ponadto, platforma udostępnia intuicyjny i łatwy w obsłudze portalowy interfejs użytkownika, zapewnia automatyczne dostosowanie interfejsu użytkownika oraz przeskalowanie treści cyfrowych odpowiednio do typu, rozdzielczości ekranu, formatów multimedialnych oraz standardów obsługiwanych przez różne urządzenia końcowe uczniów i nauczycieli.

Platforma technologiczna spełnia również kluczowe wymagania odnośnie poziomu bezpieczeństwa oprogramowania oraz zabezpieczeń infrastruktury obliczeniowo-sieciowej. Wykorzystując najnowsze technologie chmurowe, zapewnia w dynamiczny sposób skalowalność liczby użytkowników końcowych oraz wspiera ciągłą integrację z zewnętrznymi systemami IT wdrażanymi w szkołach, np. e-dziennikami i systemami e-Learning.


ZBIORY ZADAŃ ORAZ INNE MATERIAŁY

Informacje zostaną podane na lekcjach.

 


RÓŻNE

  1. Kąty w bryłach - plik pdf