Copyright 2018 - Matematyka w liceum

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW

Na tej stronie znajdziesz program nauczania dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, rozkłady nauczania dla poszczególnych klas, przedmiotowy system oceniania, przykładowe zadania oraz inne materiały pomocne w uczeniu się matematyki.

Co to jest podstawa programowa kształcenia ogólnego?

Podstawa programowa prezentuje misję edukacji, cele i zadania nauczania przedmiotowego oraz opisuje sposoby ich realizacji. Obecna została po raz pierwszy opublikowana w 2008 roku, a jej wdrażanie następuje stopniowo od 2009 roku.

Co to jest program nauczania?

Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją realizowaną w szkole odpowiedniego typu i szczebla, ale może również dotyczyć tylko jednego przedmiotu kształcenia.

Zobacz obowiązujący program nauczania

Przedmiotowy system oceniania (obowiązuje we wszystkich klasach)

Materiał nauczania matematyki dla liceum na poziomie podstawowym i rozszerzonym (zgodny z nową podstawą programową, która obowiązuje od 01.09.2012 r)


POLECAM W INTERNECIE

 1. Arytmetyka, algebra, geometria i analiza matematyczna (teoria, wzory, zadania) - math.edu.pl
 2. Teoria i zadania z rozwiązaniami - zdajmyrazem.pl
 3. Teoria, zadania, program do rysowania wykresów funkcji - matemaks.pl
 4. Internetowy zbiór zadań - zadania.info
 5. Teoria i zadania z rozwiązaniami - matematyka.pisz.pl
 6. Strona stanowi podręcznik do samodzielnej nauki matematyki i obejmuje materiał od podstawowych zagadnień do zakresu maturalnego na poziomie podstawowym - matematykam.pl

Klasa 1 - pp

 

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 1 - 3 pp

 

 

 

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.


Klasa 2 - pp

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 1 - 3 pp

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.

 


Klasa 2 - pr

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 2

 

 

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.

 


Klasa 3 - pp

 

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 1 - 3 pp

 

 

 

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.


Klasa 3 - pr

 

nera1

Prosto do matury

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Szczegółowy rozkład materiału dla klasy 3

 

 

Więcej materiałów znajdziesz na szkolnej platformie Moodle ( zadania, testy, forum  dyskusyjne i inne materiały pomocnicze) - dostęp do platformy tylko dla zalogowanych użytkowników.


OBOWIĄZUJĄCY ZBIÓR ZADAŃ DLA MATURZYSTÓW - zakres rozszerzony

Matematyka. Matura 2017. Zbiór zadań maturalnych. Poziom rozszerzony

zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym

 • 1269 zadań ułożonych tematycznie według podstawy programowej: Liczby rzeczywiste; Wyrażenia algebraiczne; Równania i nierówności; Funkcje; Ciągi; Trygonometria; Planimetria; Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej; Stereometria; Elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka; Rachunek różniczkowy
 • w każdym dziale podział na zadania zamknięte, zadania kodowanej odpowiedzi i zadania rozszerzonej odpowiedzi; obejmują one cały zakres materiału matematyki, co sprawia, że doskonale sprawdzą się w czasie powtórek i przygotowania do matury
 • oprócz zadań autorskich w zbiorze pojawiły się zadania z maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z lat 2004–2015, które zostały dostosowane do najnowszej podstawy programowej
 • do wszystkich zadań szkice rozwiązań i odpowiedzi

WS Omega


RÓŻNE

 1. Kąty w bryłach - plik pdf