Copyright 2021 - Matematyka w liceum

ARKUSZE

 

1. Arkusze CKE - przejdź do strony.

2. Zbiór przykładowych zadań egzaminacyjnych - CKE.

3. Lubelska Próba przed Maturą (arkusze LSCDN).


 

ZBIORY ZADAŃ

 

1. Nowa matura z matematyki. Poziom podstawowy. Zbiór zadań - Wydawnictwo Ekonomik

 Nowa matura z matematyki. Poziom podstawowy. Zbiór zadań przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu maturalnego. Mogą z niej korzystać uczniowie zarówno technikum, jak i liceum ogólnokształcącego, dla których priorytetem jest zdanie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
Książka zawiera łącznie 346 zadań zamkniętych i 331 zadań otwartych, które, zgodnie z zapisami podstawy programowej, podzielone zostały na 10 rozdziałów: 

1. Liczby rzeczywiste
2. Wyrażenia algebraiczne
3. Równania i nierówności
4. Funkcje
5. Ciągi
6. Trygonometria
7. Planimetria
8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
9. Stereometria
10. Elementy statystyki opisowej z teorią prawdopodobieństwa i kombinatoryką
 
 

Matematyka

Podstawianie zmiennej pomocniczej w równaniach i nie tylko.
Zadania z rozwiązaniami

Tomasz Grębski

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

W rozwiązywaniu równań, nierówności i układów równań potrzeba znajomości różnych metod, m.in. podstawienia zmiennej pomocniczej. Jest to zwykle wielkie ułatwienie w rozwiązaniu zadania, czasem wręcz jedyna skuteczna metoda. Jednak użycie nowej zmiennej często wymaga też wprowadzenia odpowiednich założeń lub dodatkowych warunków, w szczególności w zadaniach z parametrem i wartością bezwzględną.

Niniejszy zbiór powstał na podstawie wieloletniego doświadczenia autora, który od wielu lat prowadzi dodatkowe zajęcia z matematyki i tego typu zadania często rozwiązywał z uczniami. 

Zbiór zawiera 105 zadań z pełnymi rozwiązaniami oraz 98 zadań do samodzielnego rozwiązania; te ostatnie umieszczone są na końcu poszczególnych rozdziałów. Wskazówki i odpowiedzi do zadań do samodzielnego rozwiązania są na końcu książki. W każdym rozdziale umieszczone są zadania o różnym stopniu trudności, odpowiednio oznaczone. Aby móc się zmierzyć z tymi zadaniami, trzeba – naturalnie – mieć pewną elementarną wiedzę na temat równań, nierówności i układów równań. 

Książka przyda się uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego lub do konkursów matematycznych. Stanowi nieodzowną pomoc dla nauczycieli w pracy na lekcjach czy kółkach. Opanowanie metody podstawiania ułatwi naukę także na studiach wyższych.

  Przykładowy rozdział Zbioru zadań do pobrania TUTAJ


 

Matematyka. Matura 2017. Zbiór zadań maturalnych. Poziom podstawowy

Irena Ołtuszyk, Witold Stachnik

 • zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie podstawowym
 • zadania ułożone tematycznie według działów matematyki: liczby rzeczywiste; Funkcja liniowa; Funkcja kwadratowa; Wielomiany i funkcje wymierne; Trygonometria; Funkcje wykładnicze i logarytmiczne; Ciągi; Geometria analityczna; Planimetria; Stereometria; Statystyka i elementy rachunku prawdopodobieństwa
 • w każdym dziale podział na zadania zamknięte i otwarte; zadania są różnorodne - od zadań testowych, poprzez proste zadania obliczeniowe, po zadania trudniejsze; obejmują one cały zakres materiału matematyki, co sprawia, że doskonale sprawdzą się w czasie powtórek i przygotowania do matury
 • oprócz zadań autorskich w zbiorze pojawiły się zadania z maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z lat 2004-2015, które zostały dostosowane do najnowszej podstawy programowej
 • zbiór składa się z czterech części:
  I. ZADANIA (część biała) - treści zadań;
  II. SZKICE ROZWIĄZAŃ (część beżowa) - szkice rozwiązań do wszystkich zadań wraz z pełną odpowiedzią i rysunkami;
  III. TABLICE Z WYBRANYMI WZORAMI (część niebieska) - obowiązująca Karta wybranych wzorów matematycznych opublikowana przez CKE;
  IV. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ (część beżowa) - krótka odpowiedź do każdego zadania
 • wydanie rozszerzone i uzupełnione

WS Omega


Matematyka. Matura 2017. Zbiór zadań maturalnych. Poziom rozszerzony

zbiór przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym

 • 1269 zadań ułożonych tematycznie według podstawy programowej: Liczby rzeczywiste; Wyrażenia algebraiczne; Równania i nierówności; Funkcje; Ciągi; Trygonometria; Planimetria; Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej; Stereometria; Elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka; Rachunek różniczkowy
 • w każdym dziale podział na zadania zamknięte, zadania kodowanej odpowiedzi i zadania rozszerzonej odpowiedzi; obejmują one cały zakres materiału matematyki, co sprawia, że doskonale sprawdzą się w czasie powtórek i przygotowania do matury
 • oprócz zadań autorskich w zbiorze pojawiły się zadania z maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z lat 2004–2015, które zostały dostosowane do najnowszej podstawy programowej
 • do wszystkich zadań szkice rozwiązań i odpowiedzi

 

WS Omega