Copyright 2021 - Matematyka w liceum

MATERIAŁ DO REALIZACJI w klasie 8


1. LICZBY I DZIAŁANIA 
1. System rzymski.
2. Własności liczb naturalnych.
3. Porównywanie liczb.
4. Działania na liczbach.
5. Działania na potęgach i pierwiastkach.


2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA
1. Przekształcenia algebraiczne.
2. Równania.
3. Proporcje.
4. Wielkości wprost proporcjonalne.

3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE
1. Trójkąty i czworokąty.
2. Twierdzenie Pitagorasa.
3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa.
4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.
5. Trójkąty o kątach 90◦, 45 ◦, 45 ◦ oraz 90◦, 30 ◦, 60 ◦ .
6. Odcinki w układzie współrzędnych.
7. Dowodzenie w geometrii.

4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI.
1. Obliczenia procentowe.
2. Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe.
3. VAT i inne podatki.
4. Czytanie diagramów.
5. Podział proporcjonalny.
6. Obliczanie prawdopodobieństw.
7. Odczytywanie wykresów.

5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY.
1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.
2. Odcinki w graniastosłupach.
3. Rodzaje ostrosłupów.
4. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.
5. Objętość ostrosłupa.
6. Odcinki w ostrosłupach.

6. SYMETRIE.
1. Symetria względem prostej.
2. Oś symetrii figury.
3. Symetralna odcinka.
4. Dwusieczna kąta.
5. Symetria względem punktu.
6. Środek symetrii figury.

7. KOŁA I OKRĘGI.
1. Styczna do okręgu.
2. Wzajemne położenie dwóch okręgów.
3. Liczba π. Długość okręgu.
4. Pole koła.

8. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA.
1. Ile jest możliwości?
2. Obliczanie prawdopodobieństw.
 

INFORMATOR i PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE

- Informator o egzaminie z matematyki od roku szkolnego 2018/19,

- Arkusz egzaminacyjny CKE 16 kwietnia 2019 rok, - zasady oceniania,

- Arkusz przykładowy CKE grudzień 2018 rok,  - zasady oceniania,

 


 POLECANE PROGRAMY I ZASOBY INTERNETOWE

- GEOGEBRA - program wspomagający naukę geometrii,

- Strona Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego - testy online z matematyki,

- Matzoo.pl - testy z matematyki online,

- zadania.info.pl - największy internetowy zbiór zadań z matematyki,

- epodręczniki.pl,