Copyright 2021 - Matematyka w liceum

Zachęcam do korzystania z portali i aplikacji wspomagających nauczanie-uczenie się matematyki.


GeoGebra - zobacz jak to działa

GeoGebra to bezpłatne oprogramowanie matematyczne do samodzielnego uczenia się i nauczania wciąż rozwijalne przez Markusa Hohenwartera i międzynarodowy zespół programistów. Łączy w sobie geometrię, algebrę i analizę matematyczną. GeoGebra służy
do dynamicznej wizualizacji zagadnień matematycznych. Użytkownik może zmieniać rozmaite wartości obiektów, które stworzył
i obserwować jak te zmiany wpływają na inne obiekty, które są z nim powiązane. Bez wątpienia program ten uatrakcyjni lekcje matematyki oraz pomoże uczniom w pracy domowej. Można go pobrać lub skorzystać z niego online na stronie www.geogebra.org.


SketchUp - pobierz program

SketchUp jest programem do modelowania 3D zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, w tym architektów oraz projektantów, który nie stawia właściwie żadnych ograniczeń swoim użytkownikom. Pozwala on łączyć elementy 3D z elementami 2D, takimi jak zdjęcia, tekst, szablony blokowe, a nawet tekst pisany ręcznie. Umożliwia nie tylko projektowanie wnętrz, wybieranie tekstur i dodawanie gotowych komponentów takich jak samochody, drzewa, wyposażenie domowe, ale i tworzenie zupełnie nowych elementów. Możesz go pobrać na stronie http://sketchup.com.pl/informacje_o_sketchup


Kahoot - zobacz jak to działa

Kahoot! to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Wykorzystaj urządzenia mobilne swoich uczniów i zaplanuj ciekawą lekcję powtórzeniową!


Minstructor – zobacz jak to działa

Portal, którego funkcje umożliwiają i wspomagają tworze­nie własnych materiałów dydak­tycznych, jest darmowe narzędzie Minstructor, dostępne w polskiej wersji językowej pod adresem: minstructor.pl

Portal ma przyjemną szatę graficzną, przeznaczony jest do zarządzania treścią po­przez umożliwienie nauczycielom publikowania niestandardowych zasobów. Materiały umieszczane w repozytorium stają się dostępne dla innych użytkowników serwisu.

Podobnie jak w portalu Geogebra, jest to bardzo cenna cecha, przyjazna tworzeniu sie­ci wsparcia przez nauczycieli danego przedmiotu. Każdy opublikowany wcześniej zasób może być skopiowany i zmieniony przez innego użytkownika poprzez dostosowanie do jego potrzeb.

W repozytorium zasoby są podzielone według etapu edukacyjnego, przedmiotów i zgodnie z podstawą programową. Kategorie zasobów są ułożone odpowiednio do chronologii ich dodania, częstotliwości oglądania i oceny przydatności.


LearningApps - zobacz jak to działa

Jest kolejną dostępną w języku polskim, darmową platformą umożliwiającą tworzenie gier edukacyjnych i ćwiczeń w wielu kategoriach, takich jak:

  • quizy wielokrotnego i jednokrotnego wyboru;
  • wykreślanka słowna;
  • zaznaczanie w tekście;
  • przyporządkowywanie – puzzle, tabele, mapy, memory;
  • porządkowanie – oś czasu i ustalanie kolejności;
  • pisanie – krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnianie tabeli;
  • dodatkowe narzędzia – głosowanie, matrix, wspólne pisanie, mapa myśli, tablica korkowa online.

Gotowe projekty matematyczne na platformie LearningApps podzielone są według za­gadnień oraz poziomu, co prezentuje powyższy obraz. Platforma umożliwia dodatkowo współpracę z uczniami, tworzenie klas i pewną kontrolę nad pracą uczniów.

W systemie LearningApps uczniowie nie muszą być biernymi użytkownikami materia­łów przygotowanych przez nauczyciela. Sami mogą opracowywać gry dydaktyczne, co może stać się czynnikiem wspomagającym zaangażowanie uczniów w poznawanie realizowanego materiału.


 Polecam artykuł Dariusza Kwietnia "Efektywne metody nauczania matematyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

z wykorzystaniem TIK" opublikowany na stronie ORE.