Copyright 2021 - Matematyka w liceum

LICEA, TECHNIKA I SZKOŁY BRANŻOWE

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczynają się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

W roku szkolnym 2019/2020 w pierwszych klasach liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące trzecią klasę gimnazjum i te po ósmej klasie szkoły podstawowej.

Uczniowie po zakończeniu gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci po ósmej klasie szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.

Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły branżowej I stopnia.

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI DLA WYBRANEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

l podstawaPrzeglądaj wygodnie aktualną podstawę programową. Wybierz etap edukacyjny, a następnie przedmiot. Podstawy programowe są aktualizowane według rozporządzeń MEN, zawierają zmiany wprowadzone w wyniku reformy z 2017 roku.

 

RAMOWE PLANY NAUCZANIA (siatka godzin)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - pobierz plik pdf

 

PODSTAWA PROGRAMOWA Z KOMENTARZEM - plik pdf